Geri Dönüş Kararnamesi

Hükümetin hazırladığı 18 Kanûn-ı evvel 1334/31 Aralık 1918 tarihli dönüş kararnamesine göre:

 1- Sadece geri dönmek arzusunda bulunanlar sevk edilecek, bunun haricinde kimseye dokunulmayacak. 2- Yerlerine iade edileceklerin, yollarda perişan olmamaları ve dönüş mahallerinde mesken ve iaşe sıkıntısı çekmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak; gidecekleri bölgelerin idarecileriyle irtibat sağlanıp bu konudaki tedbirler sağlandıktan sonra sevkiyat ve geri dönüş işlemlerine başlanacaktır. 3- Bu şartlar dahilinde dönecek olanlara ev ve arazileri teslim edilecektir. 4- Yerlerine daha önce muhacir yerleştirilmiş olanların evleri tahliye edilecek. 5- Açıkta kimse kalmaması için geçici olarak birkaç aile bir arada yerleştirilebilecek. 6- Kilise ve mektep gibi binalarla bunlara gelir getiren yerler, ait olduğu cemaate geri verilecek. 7- Yetim çocuklar, istenildiği takdirde hüviyetleri dikkatlice tespit edilerek velilerine veya cemaatlerine iade olunacak 8- İhtida etmiş olanlar arzu ederlerse eski dinlerine dönebilecekler. 9- Mühtedi Ermeni kadınlardan, bir Müslümanla evli bulunanlar eski dinlerine dönme konusunda serbest bırakılacaklar. Eski dinlerine döndükleri takdirde kocasıyla aralarındaki nikah bağı kendiliğinden bozulmuş olacaktır. Eski dinine dönmek istemeyen ve kocasından ayrılmaya razı olmayanlara ait meseleler ise mahkemelerce halledilecektir. 10- Ermeni mallarından, henüz kimsenin tasarrufunda bulunmayanlar, kendilerine teslim edilecek; hazineye intikal edenlerin iadesi de, mal memurlarının muvafakati ile karara   bağlanacak. Bu konuda ayrıca açıklayıcı zabıtnameler hazırlanacak. 11- Muhacirlere satılan mülklerin sahipleri döndükçe, peyderpey bunlara teslim edilecek. Bu konuda 4. madde aynen tatbik edilecek. 12- Muhacirler, ellerinde bulunan ve eski sahiplerine iade edilecek olan ev ve dükkanlarda tamirat ve ilaveler yapmışlarsa ve arazi ve zeytinliklerde ekim yapmışlarsa, her iki tarafın da hukuku gözetilecek. 13- Ermenilerden muhtaç olanların dönüşlerinde sevk ve iaşe masrafları, harbiye tahsisatından karşılanacak. 14- Şimdiye kadar ne miktar sevkiyat yapıldığının ve bundan sonra her aynı on beşinci ve son günlerinde nerelere, ne kadar sevkiyat olduğu bildirilecek. 15- Osmanlı sınırları dışına çıkıp da geri dönmek isteyen Ermeniler'in, yeni bir emre kadar kabul edilmeyecekleri yer almakta idi.

Kaynak:

Ömer Faruk An, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.90

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com