Tarihçilere Ermeni Baskısı

Uzun süre ilim âleminde Ermenilerin Türkiye aleyhinde kampanya yürütmeleri büyük rahatsızlık yaratmıştır. Amerikan Üniversitelerinde görev yapan 69 tarihçi bilim adamı bildiri neşrederek “1915-1923 yılları arasında Türkler Ermenileri soykırıma uğratmamıştır”, açıklamasını yapmışlardır. Fakat bu bilim adamlarının önemli bir kısmı Ermeniler tarafından tehdit edilerek vazifelerini bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu bilim adamlarında Prof. Dr. Standford Shaw ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etmek mecburiyetinde kalmış, Prof. Dr. Justin McCharthy ise bütün baskılara karşı yiğitçe direnmiştir. Bu arada, Fransa’da son derece komik bir olayın cereyan ettiğine şahit oluyoruz. Osmanlı Türkiye’si hakkında kıymetli araştırmalar yapan Prof. Dr. Bernard Lewis, kitaplarında “Türkler Ermenileri katletmemiştir” dediği için, Fransa'da yaşayan bazı militan Ermeni grupları tarafından mahkemeye verilmiştir. Ermeni militanları bu yanlış hareketini Fransız mahkemesinin kabul etmesi ise ayrı bir skandal olmuştur ve bilim âleminde bir şok etkisi yapmıştır. Bunun haricinde Ermeniler tarafından Amerika ve Fransa'da Türkiye aleyhtarı bazı yasa teklifleri yapılmış ise de kimse bunlara itibar etmemiştir.

Kaynak:

Prof. Dr.,Mehmet Saray, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.74

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com